Září 2009

Úkoly - středa - 30.9.

30. září 2009 v 16:35 | Katka Jellušová |  Úkoly
M: 8,9/58
Aj: nic
Čj:
naučit se mluvnickou terminologii
Pří: pozorování a hypotéza
KEK: nic

Úkoly - úterý - 29.9.

29. září 2009 v 17:22 | Katka Jellušová |  Úkoly
Aj+: nic
ZPPC: papír - na něm jsou napsané odstavce, jak je máme nějak napsat (vůbec to nechápu, musím se zítra p.p. Filipa zeptat, jak to má být)
Pří: nic
VV: poslat na mail p.prof. Reischigové logo

!!!Úterý!!!

28. září 2009 v 17:03 | Katka Jellušová |  Úkoly
Nezapomeňte, že zítra už je škola!

Na PŘÍ 2 lístky/13 Kč (myslím, že za 13 Kč...) nebo legitka

Zítra s PŘÍ navštívíme:


anketa

24. září 2009 v 19:24 | Blaha martin |  Ankety
jj

Úkoly - čtvrtek - 24.9.

24. září 2009 v 19:19 | Katka Jellušová |  Úkoly
Pří: nic
M: 29,30,31,32,34/48 (stačí jen b)
Čj: na zítra sloh na téma Běstvina!!!
Aj+: můžete se kouknout na věty z učebnice... přečíst si článek o muži s 13 zaměstnáními.
KEK: nic

Poznámky - Pří - Středověk

23. září 2009 v 17:37 | Katka Jellušová |  Poznámky z předmětů
Středověk
Vynálezy:
Ø Větrné mlýny
Ø Vidlička
Ø Dělo a střelný prach - směs ledku
a síry nejstarší známá výbušnina první, kdo ho používal byl Jan Žižka do Evropy se dostalo až v 13.století
Ø Brýle - kolem 13.st. ve Španělsku bez obroučků → držet, 1730→současné b.
Ø Síra - 1300 se nalezla síra, síra→kyselina chlorovodíková+jiné, vyrábí se z kamenců
Ø Knihtisk - 1455 - Johannes Gutenberg

Věda potlačená na úkor náboženství.
Kláštery = sídla rozvoje

Poznámky - Pří - Předkolumbijské civilizace

23. září 2009 v 17:23 | Katka Jellušová |  Poznámky z předmětů
Předkolumbijské civilizace
2000 př.n.l. - cca 1500 n.l.
Vikingové - Kolumbo

Mayové
 • vlastní hieroglyfy
 • dvacítková soustava
 • astronomický kalendář - 3 kola
 • pyramidy
 • výtvarné umění
 • čokoláda (nápoj)
Inkové
 • léčitelství - dlouhé životy
 • Machu Pichu - horské město, poslední svobodné město
 • věřili, že přijdou bílí lidé
 • Francisco Pizzaro - dobyl inckou říši
Aztékové
 • 12. - 13. století
 • Mexiko
 • milují lidské oběti
 • rok - 365 dní, 18 měsíců po 20 dnech, 5 nešťastných dní
 • Tenochtitlán - "hlavní město" říše - 100 000 lidí
 • 1520 zničeno Cortézem
 • Velká křištálová lebka

Úkoly - středa - 23.9.

23. září 2009 v 17:00 | Katka Jellušová |  Úkoly
M: 17,19 str.47
Čj: Příběh o Běstvině - na pátek
Aj+: zopakovat si věty z učebnice - !příště malý test!
Pří: zopakovat si Pravěk, Egypt a Mezopotámie, Čína a Indie, Řím a Řecko, Starověk
KEK:
nic, jen si můžete zopakovat hinduismus a buddhismus

Úkoly aj-

23. září 2009 v 11:32 Úkoly
List 1/C celá 3

Poznámky - Pří - Pravěk; Egypt a Mezopotámie; Řecko,Řím

22. září 2009 v 20:10 | Katka Jellušová |  Poznámky z předmětů
Pravěk
cca 3 000 000 př.n.l. - 4.tisíciletí př.n.l.

Vynálezy:
 • Zbraně - kopí, luk a šípy
 • Čísla - zářezy do kostí
 • Malby
 • Objev ohně a zbraní
Stavěli chýše z klů mamuta. Stavěli velké stavby, které bychom ani my nedokázali postavit.
Egypt a Mezopotámie
Objevy a vynálezy:
· počátky astronomie
· sluneční hodiny
· počátky matematiky
· písmo → abeceda
· kalendář
· papyrus/papír
· hieroglyfy
· kolo - úžasný vynález
· hrnčířský kruh - 2.tisíciletí př.n.l.
· bronz
Řecko, Řím - antický starověk
2 000 př.n.l. - 200 n.l.
 • Vědci - Tháles z Milétu, Erastothenes, Platón, Pythagoras, Archimédes, Hippokrates
 • Erosthenes - měřil Zemi
 • pozorování oblohy
 • oheň, voda, země, vzduch - vše z vody
 • při bitvě řeckého a lydského vojska se ukázalo zatmění slunce
 • přebírali vědomosti od Babyloňanů a Egyptaňů
 • první demokratické státy
 • divadlo
 • rozvoj jazyků, právo, humanitní obory

Akvadukty - římské akvadukty se stavěly

pro odvádění vody z pramenů do měst.
Koloseum - 50 000 diváků. 70 př.n.l. se
začalo stavět. Bylo používáno pro
gladiátorské boje, později pro popravy.
Archimédes - matematik, fyzik, vynálezce.
Pythagoras - Pythagorova věta. Jako první
připustil, že by se mohla Země pohybovat.
Aristoteles - veliký myslitel
Hippokrates - lékař- Otec medicíny. Rozdělil
medicínu: diagnóza, prognóza, terapie


Úkoly - úterý - 22.9.

22. září 2009 v 18:26 | katka |  Úkoly
Aj+: dodělat komiks a !hodit ho do budníku Šlajchrtové! (pro ty, co ho už neodevzdali)
Aj-: bohužel nevím, protože jsem v druhé skupině, ale polepším se
ZPPC: nic, ale od příštího týdne už jo
Pří: nic
Hv: na další hodinu desky s notami!
Vv: jsem v druhé skupině, ale podle mně nic
Čj: POVÍDKA NA TÉMA "BĚSTVINA"! PODLE DESATERA!

Hudební výchova na PORGu v primě

22. září 2009 v 13:07 | osoba neznámá
Hudebka je prostě v prvních 3 hodinách dobrá, protože máme papíry, na kterých je vytleskávání rytmu. To nás sice baví jen kvůli dvoum slovům, ale to nevadí. Nejlepší jsou slova RUST a STILL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!