Poznámky z předmětů

Úryvky fyziky

8. listopadu 2012 v 20:40
V jednom okamžiku nám Zuzka řekla, ať si zapisujem všechno co řekne. Nestihla jsem. Ale snaha byla.

jo je to retardovanej článek ale když jsem si už dala tu práci zapisovat..


"Napětí je množství práce, velikost práce, který je potřeba, která je potřeba, která je potřebná k přenesení náboje (...) Takže kdyby to Účko. Martine (...) náááááboj za čas (...) síla po dráze (...) velikost té síly lomeno nábojem (...) můžeme si to představit jako práci, jako tu námahu, jako motor který pohání ty (...) je to jednoduché (...) to je stejnosměrné napětí (...) dělejte si poznámky, jo? (...) stejnosměrné napětí je DCV (...) Já vás potom použiju jako pomůcku, jo? To je geniální (...) rovnítko, rovnítko, rovnítko, jo? (...) ale elektromagnetickou indukcí (...) protože je to napětí. Céčko a ácévé (...) To je jedno, jo? Výsledek potom důsledek je stejný (...) Do série se nesmí zapojovat. No, "nesmí" (...) Vám vůbec jako nerozumim (...) Už jsme skončili před třemi minutami.

Květen? Květen!!

17. dubna 2011 v 20:23
Tak co jak se bude menovat vaše miminečko, jejž tak "nadšeně" očekáváte? A nějaké náady na vzhled či na ukrýváního při přenosu do školy? Pište, pište drazí! A už máte sehnaná bodýčka a overálky? :D Radši ještě přikupte pár náhradních šůzek a tíšrtek, kdyby se vaše malé ušpinilo :)

Herodes, král

Pomoc!!!!

12. února 2011 v 15:05 | Péťa
Hele sem docela v průseru... Fakt netušim do kdy máme odevzdat ten protokol o exkurzi a těch málo zápisků, který sem měla jsem ztratila... prosím, mohli byste mi to někdo poslat????
Díky :)

Zápis ČJ- číslovky (hlavně pro Bětku)

11. ledna 2010 v 20:21 | Kačka

ČÍSLOVKY

určité neurčité
Základní- kolik? - dva několik
Řadové - kolikátý? - druhý několikátý
Druhové- kolikerý? - patery několikery
- kolikery?
Násobné- kolikanásobný?- pětinásobný; několikanásobný
kolikrát? - dvakrát několikrát


rok 2010
se píše: dva tisíce deset (s mezerami!!!)
např. nasložence: dvatisícedeset (bez mezer!!!)

23 rohlíků
dvacet tři rohlíků
třiadvacet rohlíku (bez mezer!!)

Poznámky - Pří - Středověk

23. září 2009 v 17:37 | Katka Jellušová
Středověk
Vynálezy:
Ø Větrné mlýny
Ø Vidlička
Ø Dělo a střelný prach - směs ledku
a síry nejstarší známá výbušnina první, kdo ho používal byl Jan Žižka do Evropy se dostalo až v 13.století
Ø Brýle - kolem 13.st. ve Španělsku bez obroučků → držet, 1730→současné b.
Ø Síra - 1300 se nalezla síra, síra→kyselina chlorovodíková+jiné, vyrábí se z kamenců
Ø Knihtisk - 1455 - Johannes Gutenberg

Věda potlačená na úkor náboženství.
Kláštery = sídla rozvoje

Poznámky - Pří - Předkolumbijské civilizace

23. září 2009 v 17:23 | Katka Jellušová
Předkolumbijské civilizace
2000 př.n.l. - cca 1500 n.l.
Vikingové - Kolumbo

Mayové
 • vlastní hieroglyfy
 • dvacítková soustava
 • astronomický kalendář - 3 kola
 • pyramidy
 • výtvarné umění
 • čokoláda (nápoj)
Inkové
 • léčitelství - dlouhé životy
 • Machu Pichu - horské město, poslední svobodné město
 • věřili, že přijdou bílí lidé
 • Francisco Pizzaro - dobyl inckou říši
Aztékové
 • 12. - 13. století
 • Mexiko
 • milují lidské oběti
 • rok - 365 dní, 18 měsíců po 20 dnech, 5 nešťastných dní
 • Tenochtitlán - "hlavní město" říše - 100 000 lidí
 • 1520 zničeno Cortézem
 • Velká křištálová lebka

Poznámky - Pří - Pravěk; Egypt a Mezopotámie; Řecko,Řím

22. září 2009 v 20:10 | Katka Jellušová
Pravěk
cca 3 000 000 př.n.l. - 4.tisíciletí př.n.l.

Vynálezy:
 • Zbraně - kopí, luk a šípy
 • Čísla - zářezy do kostí
 • Malby
 • Objev ohně a zbraní
Stavěli chýše z klů mamuta. Stavěli velké stavby, které bychom ani my nedokázali postavit.
Egypt a Mezopotámie
Objevy a vynálezy:
· počátky astronomie
· sluneční hodiny
· počátky matematiky
· písmo → abeceda
· kalendář
· papyrus/papír
· hieroglyfy
· kolo - úžasný vynález
· hrnčířský kruh - 2.tisíciletí př.n.l.
· bronz
Řecko, Řím - antický starověk
2 000 př.n.l. - 200 n.l.
 • Vědci - Tháles z Milétu, Erastothenes, Platón, Pythagoras, Archimédes, Hippokrates
 • Erosthenes - měřil Zemi
 • pozorování oblohy
 • oheň, voda, země, vzduch - vše z vody
 • při bitvě řeckého a lydského vojska se ukázalo zatmění slunce
 • přebírali vědomosti od Babyloňanů a Egyptaňů
 • první demokratické státy
 • divadlo
 • rozvoj jazyků, právo, humanitní obory

Akvadukty - římské akvadukty se stavěly

pro odvádění vody z pramenů do měst.
Koloseum - 50 000 diváků. 70 př.n.l. se
začalo stavět. Bylo používáno pro
gladiátorské boje, později pro popravy.
Archimédes - matematik, fyzik, vynálezce.
Pythagoras - Pythagorova věta. Jako první
připustil, že by se mohla Země pohybovat.
Aristoteles - veliký myslitel
Hippokrates - lékař- Otec medicíny. Rozdělil
medicínu: diagnóza, prognóza, terapie

 
 

Reklama